Senteret sitt bannerbilde

Akutte timer

Akutte timer for deg som på grunn av sykdom trenger time samme dag. Dersom din fastlege ikke er tilstede, vil du få time hos en annen lege

Oppfølgingstimer

Oppfølgingstimer: time for deg som har behov for rask vurdering eller oppfølging i løpet av 1-2 uker hos din fastlege.

Vanlige timer

Vanlige timer: for deg med sykdom og plager med lite grad av hast, attester og lignende.