Senteret sitt bannerbilde

Hjemmebesøk

Dersom du på grunn av sviktende helse har vansker med å komme til time ved legekontoret kan legen etter avtale kommer til deg på hjemmebesøk. Vi samarbeider også med hjemmesykepleier dersom du har behov for pleie og omsorg i hjemmet.

 

Ved behov for akutt legehjelp er det vanligvis best at du kommer på kontoret for undersøkelse. Vi hjelper deg da med å skaffe ambulanse eller drosje.