Helsenaustet har stengt uke 29- 15.juli-19.juli.

Første dag etter derien: 22.juli-

Legene har ferie slik:

Erling Rud 1.-21. juli+ 5.-11. august

Grete Wold: 15.juli-11.august

Stine Alp: 8.juli-1.august

 

Når Helsenaustet er stengt kontakt Frekhaug legesenter 56171110

Legevakt 116117-    113 ved nød.

God sommer ønskes alle!