Dr Erling Rud vil i ett år framover arbeide i Bergen kommune i halv stilling ved kommunal akutt døgnavdeling. Vi ønsker ham lykke til i nytt arbeid med nye erfaringer!

Dr Stine Alp vil være vikar i hans 50 % permisjon. Hun er utdannet barnelege og har også erfaring fra allmennmedisin. Hun vil de første måneder være i praksis på Helsenaustet mandag og onsdag.

Erling Rud fortsetter på Helsenaustet i halv stilling, og fortsetter også som sjukeheimslege ved Meland sjukeheim.

Vi takker dr Tove Legernes for den tiden hun har vært hos oss som legevikar, og ønsker lykke til videre som overlege ved rehabiliteringsavdeling ved Betanien i Bergen.