Helsenaustet har stengt uke 29 ( 17.juli-21.juli)

Erling Rud ferie 3.juli-28.juli

Grete Wold ferie 17.juli-21.juli og 31.juli-18. august

Stine Alp ferie 5.juli-26.juli

 

God sommer ønskes alle!

I uke 29 kan Frekhaug legesenter kontaktes 5617110

Legevakt 116117