Dugnad for russ

28 april 2019
Maria Laugesen
Dugnad for russ

Man blir kun russ én gang i livet, og det er en fest og tradisjon som de fleste nordmenn gleder seg til gjennom hele skoletiden. Russefeiringen er en viktig, festlig og morsom periode der man får feiret slutten på skolen sammen med masse andre ungdommer i landet. Det er også en periode som medfører litt kostnader, og for skoleklasser kan det bety at det er nødvendig å samle inn noen ekstra penger for å gjøre plass i budsjettet. Det må være penger for buss, klær, mat og drikke, fester og mye mer. 

Én måte å få penger til russ er ved å gå i gang med dugnad. Dugnad er en måte der du og de andre fra klassen eller skolen kan gå sammen om å tjene inn penger for et felles formål. Det fungerer ved at dere kjøper inn produkter billig, som da selges videre til familie, venner eller andre bekjente til en litt høyere pris. Slik oppnås en liten fortjeneste for hvert salg, og alt dette foregår i fellesskap. Disse penger kan dere da anvende til et felles formål, og derfor er dugnad til russ en smart, trygg og morsom måte å tjene penger på.

Vil dere i gang med dugnad til årets russefeiring, da bør dere velge å gjøre det gjennom en erfaren organisasjon som kan hjelpe dere til en god og trygg oplevelse. Norskdugnad.no tilbyr dugnad for alle formål, og her får dere både et godt utvalg av brukbare, gode produkter samt masse hjelp gjennom hele prosessen. De har fordelaktige priser, masse gode råd og veiledning, samt en super service. Det er et trygt forløp, der dere ikke risikerer å miste penger. Samtidig er selve opplevelsen med dugnad til russ et forløb med masse samarbeid, som kan være med til å øke deres fellesskap som klasse eller skole.