Oppgrader boligen din med fuktisolering og isolering

31 juli 2021
Johanne Larsen

Det er noen strukturelle ting ved boligen din som burde oppgraderes når det er gått noen år, og det handler blant annet isolering. Det er nemlig sånn at en godt isolert bolig har et bedre energimerke, og man er mindre utsatt for skader fra fukt og råte, hvis man har en bolig som er godt fuktisolert. Det skal vi se litt nærmere på nå. 

Hvorfor fuktisolere? 

Fuktisolering er utrolig smart, og det er det mange grunner til. Det er nemlig viktig at husets yttervegger dreneres ordentlig, for å lede fukt vekk fra huset. Når fukt blir fanget i sprekker og vegger, så er det en overhengende fare for råte, sopp og fuktskader, som kan skade huset på sikt. Dette er ikke noe som bare kan gi helsemessige problemer, det er også noe som kan påvirke verdien på boligen din, og derfor er det som regel en god investering å få styr på ting som fuktisolering før det er for sent. Spesielt kjellervegger er viktige å fuktisolere godt. 

Hvis du velger riktig fuktisolering, så slipper du ikke bare fukt, du slipper også kalde innervegger, og det er et stort pluss hvis du vil holde på varmen. Det skal vi se på nå. 

Isolering hjelper på varmeregningen 

Hvis du synes varmeregningen er uhensiktsmessig høye, så kan det ha noe med isoleringen i boligen din å gjøre. Det er nemlig sånn at dårlig isolering kan gjøre at mye varme siver ut, og derfor bruker man mye mer varme enn det som egentlig er nødvendig for å varme opp boligen, på å kompensere for det som slipper ut. Det sier seg selv at det hverken er energieffektivt eller økonomisk. Derfor er det mange som ender opp med mye høyere varmeregninger enn det de egentlig trenger. Hvis du sørger for å investere godt i fuktisolering og isolering som holder på varmen, ja, da er sjansen stor for at du tjener dette inn med det du sparer på varmeregningen.