Start året med nytt produksjonsutstyr

20 januar 2021
admin

Norge er stolte av den næringen vi driver lokalt rundt omkring i landet vårt og fiskeri har alltid vært en stolt del av norsk tradisjon. Når man skal behandle fisk i store mengder trenger man riktig produksjonsutstyr og aller helst av virkelig høy kvalitet i tillegg. Og det er ikke alltid at vedlikehold er nok til å holde nivået på produksjonen oppe der den burde være.

Når man driver med produksjon som behandler naturlige råvarer er det viktig at man tenker på at det skal være så lite svinn i produksjonen som overhodet mulig. Det at man har produksjonsutstyr i topp kvalitet er viktig her. Det står og faller nemlig ofte på om utstyret kan jobben sin godt nok og det er viktig å tenke ikke bare vedlikehold, men nødvendige oppgraderinger inn i produksjonen.

Det å kjøpe nytt utstyr, når det man har begynner å bli gammelt, betyr at man ikke bare får mer moderne utstyr enn det man skaffet seg og har nå, men også at det vil være mindre svinn i produksjonen. For nytt utstyr er mindre utsatt for feil og jo lenger teknologien kommer, jo bedre er utstyret i forhold til optimering av produksjonen også.

Er du i tvil, så invester i noe nytt

Hvis du er i tvil om det du har er bra nok i forhold til alle de parameterne vi akkurat snakket om, kan det hende at det er på tide å kjøpe noe nytt produksjonsutstyr. Vi begynte året med å bestille nytt utstyr hos Volf og kan helt ærlig ikke vente med å få satt det opp.

Vi jobber med fisk og har utrolig stor respekt for det livet som vi har tatt opp fra sjøen for vår egen vinning. Derfor er det viktig for oss at vi ikke mister noe av den dyrebare ressursen råvaren vår er.