Vi beklager at det de siste dager har vært problemer med betalingsterminalen vår og at det har vært vanskelig å nå oss via Helse Norge. Dette skyldes en nettverksfeil, som vi nå håper er rettet.

Ved å logge deg på www.helsenorge.no
kan du enkelt kontakte legekontoret, bestille time og resept og starte E-konsultasjon med fastlegen. Tjenestene er gratis å bruke, bortsett dra E-konsultasjon som må betales som en vanlig legetime. Tjenesten der du kan velge time selv, er foreløpig ikke tilgjengelig hos oss.

E-konsultasjon er et alternativ til ordinær konsultasjon. Du kan stille et medisinsk spørsmål om en sykdom eller situasjon som fastlegen din allerede kjenner til. Du betaler vanlig egenandel. Ved fravær hos fastlegen kan meldingen bli lest og besvart av en annen lege ved kontoret. Meldingene blir loggført rett i journalen din. Det er legen som skal vurdere om det forsvarlig å besvare problemstillingen uten fysisk oppmøte. Oppstår det akutt sykdom eller du trenger øyeblikkelig hjelp, må du fortsatt ringe legekontoret eller ringe 113 ved nød.